วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวสารทางหลวง

 

11 มี.ค.
title
โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 โดย นายวิชาญ พันธ์นุเรณู ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ และหมวดทางหลวงในสังกัด ดำเนินการจัดโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 220 สาย ศรีสะเกษ - อ.วังหิน ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษ ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยได้รับเกียรติจาก นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ วิทยากรในการบรรยายข้อมูลโครงการจากสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ได้แก่ 1) นางสาวเสาวภา มณีเย็น วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 2) นายศิริพงษ์ เย็นใจ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และมีวิทยากรร่วมตอบคำถามและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ จากส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้แก่ 1) นายทินกร เดชะคำภู ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน2) นายเชิดศักดิ์ ศรีปราชญ์ นิติกรชำนาญการ 3) นายปฤษฎางค์กูล แสนมาตย์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และ วิทยากรจากสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้แก่ 1) นายสมพงษ์ พรประไพ ตำแหน่ง นายช่างโครงการฯ 2) นายสิริ สิงหรัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนที่อยู่บริเวณสองข้างทางในพื้นที่ก่อสร้างให้ความสนใจ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

 

 

วีดีทัศน์
title
PR กรมทางหลวง
เตรียมความพร้อมเทศกาลปีใหม่ 62
คลิป
title