วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
หมวดทางหลวงภูสิงห์
ลงวันที่ 08/01/2562

หมวดทางหลวงภูสิงห์

ที่ตั้ง

          ตั้งอยู่ที่ บ้านแซร์ไปร์ใต้ หมู่ที่ 8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140 ทล.2201 ตอนแยกนาเจริญ – ช่องสะงำ กม.42+000 

 

หัวหน้าหมวดทางหลวงภูสิงห์:     นายธรรมรงค์ สุดใจ               ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน 

 ดูแลรับผิดชอบทางหลวงทั้งหมด:                      4        สายทาง

ได้แก่

1.ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ห้วยสำราญ – แยกโคกตาล  ระหว่าง กม.262+609 – 281+260

2.ทางหลวงหมายเลข 2157 ตอน แยกโคกตาล – โคกตาล  ระหว่าง กม.6+495  - 16+079

3.ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอน แยกนาเจริญ – ช่องสะงำ  ระหว่าง กม.15+828 –  53+623

4.ทางหลวงหมายเลข 2341 ตอน ไพรพัฒนา – หนองบัวเรณ  ระหว่าง กม.0+000 – 71+794

 

ระยะทางจริง:                              137.824        กิโลเมตร

ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร:             158.662        กิโลเมตร

ปริมาณงาน:                                449.433        หน่วย 

 


'