วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242+550 - กม.243+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/07/2566 คค 06052/พ.1/e/54/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ศรีสะเกษ - วังหิน ระหว่าง กม.๑๒+๓๐๐ - กม.๑๓+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 12/06/2566 คค 06052/พ.1/e/53/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 ขายทอดตลาดรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน 26/04/2566 คค 06052/พ.2/2566/2 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 220 ตอน ศรีสะเกษ - วังหิน ระหว่าง กม.12+300 - กม.13+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/04/2566 คค 06052/พ.1/e/51/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน จำนวน 1 รายการ 29/03/2566 คค 06052/พ.2/2566/1 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม บนทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บ้านด่าน-เมืองน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.42+810-กม.43+210 (บริเวณสำนักงานหมวดร 29/03/2566 คค 06052/พ.1/E/50/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนาเจริญ - ช่องสะงำ ตอน 2 ระหว่าง กม.30+450 - กม.33+816 ปริมาณงาน 40,030.000 SQ.M. 25/10/2565 คค 06052/พ.1/E/16/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างทำงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 1 ระหว่าง กม.293+860 - กม.294+415 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/10/2565 คค 06052/พ.1/E/18/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2167 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรางสวาย-ท่าด่าน ตอน 1 ระหว่าง กม.0+394-กม.3+000 ปริมาณงาน 23,364.000 SQ.M. 25/10/2565 คค 06052/พ.1/E/11/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ระหว่าง กม.60+800 - กม.63+530 ปริมาณงาน 24,524.000 SQ.M 25/10/2565 คค 06052/พ.1/E/15/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ตอน 2 ระหว่าง กม. 251+500 - กม. 255+149 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 32,734.000 SQ.M. 25/10/2565 คค 06052/พ.1/E/13/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2076 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองฮู-ส้มป่อยน้อย ระหว่าง กม.39+387-กม.44+200 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 33,633.000 SQ.M. 25/10/2565 คค 06052/พ.1/E/14/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/10/2565 คค 06052/พ.1/E/20/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 20/06/2565 638/-/65/00107 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน – เมืองน้อย ที่ กม.79+270 และ กม.79+775 ปริมาณงาน 2 แห่ง 25/02/2565 คค 06052/พ.1/E/16/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 30 รายการ