วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ 24/02/2564 638/60/64/109 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 วัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 24/02/2564 638/60/64/108 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 24/02/2564 638/60/64/107 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 วัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 24/02/2564 638/40/64/106 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 22/02/2564 638/60/64/105 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ 15/02/2564 638/40/64/100 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 จ้างเหมาบริการ จำนวน 8 รายการ 15/02/2564 638/-/64/104 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 15/02/2564 638/40/64/99 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ 15/02/2564 638/40/64/100 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ 15/02/2564 638/40/64/103 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 15/02/2564 638/45/64/102 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 15/02/2564 638/-/64/00072 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 15/02/2564 638/45/64/102 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 15/02/2564 638/-/64/00070 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 15/02/2564 638/45/64/185 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,151 รายการ