วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
งานปรับซ่อม
ลงวันที่ 08/01/2562

งานปรับซ่อม

 

สถานที่ติดต่อ : ด้านหลังห้องประชุมแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 หลังเก่า

 

หัวหน้างานปรับซ่อม:  นายสมพร สีมหาพรม ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฎิบัติงาน

 

โทรศัพท์ : 045 611535

หมายเลขภายใน : 110

หมายเลขเครื่องกรมฯ : 43606

Fax.  045 613345


'