วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 20/05/2567 28,220.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 20/05/2567 37,620.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ 17/05/2567 499,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ 16/05/2567 35,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ 16/05/2567 35,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 3 รายการ 13/05/2567 135,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 15 รายการ 13/05/2567 16,165.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 10 รายการ 13/05/2567 14,231.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 09/05/2567 85,625.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 09/05/2567 82,905.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๔๐ งานค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ จ.ศรีสะเกษ ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/05/2567 1,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 09/05/2567 91,125.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานจ้างเหมาดันท่อลอด ในทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ช่วงกม.297+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/05/2567 32,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 07/05/2567 108,770.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 26 รายการ 07/05/2567 241,810.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,679 รายการ