วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ 24/02/2564 62,052.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 24/02/2564 4,985.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 24/02/2564 24,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 24/02/2564 9,552.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 22/02/2564 496,510.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ 15/02/2564 4,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาบริการ จำนวน 8 รายการ 15/02/2564 2,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 15/02/2564 8,948.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ 15/02/2564 4,660.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ 15/02/2564 6,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 15/02/2564 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 15/02/2564 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 15/02/2564 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 15/02/2564 4,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 15/02/2564 99,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,188 รายการ