วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
กฐินสามัคคี
ลงวันที่ 28/11/2561

ทอดกฐินสามัคคี 

 

                    วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าศรีสำราญ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง นายสราวุธ ทรงวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นางอิมพวรรณ วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายพีระพล ถาวรสุกเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายอภิชาต จันทรทรัพย์ รองอธิบดีกรมทางหลวง ฝ่ายวิชาการ นายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายบริหาร และคณะผู้บริหารระดับสูงจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเดินทางมาร่วมพิธี โดย นายสุรชัย สุนินทพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) นายวิชาญ พันธ์นุเรณู ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับและร่วมทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้ ด้วยความปิติยินดียิ่ง


'