วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
วันพ่อแห่งชาติ
ลงวันที่ 06/12/2561

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561


                                   นายวิชาญ พันธ์นุเรณู ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 มอบหมายให้ นายไพรัตน์ นวลประสพ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิศวกรรม และ นางธนาภรณ์ อินสุวรรณ รองผู้อำนวยการฯฝ่ายบริหาร นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช 2561 โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ และร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชย์สมบัติ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ


'