วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
โครงการรวมพลัง คมนาคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี
ลงวันที่ 06/07/2566

'