วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ 15/02/2564 638/40/64/100 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 15/02/2564 638/45/64/185 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 วัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 15/02/2564 638/85/64/97 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 12/01/2564 638/60/64/77 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 12/01/2564 638/60/64/77 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 งานจ้างเหมาบริการผลิตป้ายฯ จำนวน 2 รายการ 04/01/2564 638/-/64/64 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 04/01/2564 638/35/64/6 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 22/12/2563 638/40/64/57 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 15/12/2563 638/45/64/55 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 2 รายการ 17/11/2563 638/60/64/30 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 17/11/2563 638/30/64/00014 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 16/11/2563 638/60/64/27 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 05/11/2563 638/60/64/18 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 งานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 02/11/2563 638/-/64/9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 02/11/2563 638/-/64/8 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 97 รายการ