title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น. นายชยุธ โลหกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) มอบหมายให้นายพรชัย ทัศนพงษ์ นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 145 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ เป็นประธาน ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี