title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 66

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายชยุธ โลหกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี) เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
title
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 66

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายชยุธ โลหกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี) มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี