วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
งานการเงินและบัญชี
ลงวันที่ 08/01/2562

งานการเงินและบัญชี

สถานที่ติดต่อ : อาคารสำนักงานแขวงฯ ชั้น 1

หัวหน้างานการเงินและบัญชี:  นางสาวกิติวิภา คำเอี่ยม  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

โทรศัพท์ : 045 611535

หมายเลขภายใน : 108

หมายเลขเครื่องกรมฯ : 43611

Fax.  045 613345

 


'