วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวสารทางหลวง

 

 

 

27 มี.ค.
title
โครงการส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างขยายทาง 4 ช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข 202

วันที่ 27 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ดำเนินการจัดทำโครงการส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างขยายทาง 4 ช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.309+830 - 313+780 โดยมีนายพิชัย กาญจนสิงห์ หัวหน้าหมวดทางหลวงอำนาจเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างและสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ นำไปปรับปรุงให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านโพธิ์ศิลา ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

วีดีทัศน์
title
ตอบข้อสงสัยว่าทำไม ต้องซ่อมถนน
งานทาง ตอนการทดสอบการบรรทุกน้ำหนักของเสาเข็ม (Pile Load Test)
รถเสียบนมอเตอร์เวย์ ต้องทำอย่างไร
title