วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
งานต้นไม้และสวน
ลงวันที่ 08/01/2562

งานต้นไม้และสวน

 

สถานที่ติดต่อ : ด้านหลังห้องประชุมแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 หลังเก่า

หัวหน้างานต้นไม้และสวน:  นายธีระ สุดใจ  ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฎิบัติงาน

 

โทรศัพท์ : 045 611535

หมายเลขภายใน : -

หมายเลขเครื่องกรมฯ : -

Fax.  045 613345


'