วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
เตรียมความพร้อมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก
ลงวันที่ 03/12/2561

เตรียมความพร้อม กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

วันที่ 30 พ.ย. 2561

                     นายวิชาญ พันธ์นุเรณู ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดเร่งดำเนินการทำความสะอาดผิวทาง  ทางเท้า  เก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ให้ความสวยงาม ในทางหลวงหมายเลข 294 ตอน ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ซึ่งจะเป็นเส้นทางผ่านในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ”

 


'