วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2567) 04/04/2567 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.67 - มี.ค. 67) แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2567) (งานเงินทุนฯ) 04/04/2567 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.67 - มี.ค. 67) (งานเงินทุนฯ) แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566) งานเงินทุน 09/01/2567 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.66 - ธ.ค. 66) งานเงินทุน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566) 09/01/2567 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.66 - ธ.ค. 66) แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2566) 11/10/2566 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.66 - ก.ย. 66) แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2566) งานเงินทุน 11/10/2566 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.66 - ก.ย. 66) งานเงินทุน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566) งานเงินทุนหมุนเวียน 27/07/2566 ประกาศผลผู้ชนะไตรมาสที่ 3 (งานเงินทุน) แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566) 27/07/2566 ประกาศผลผู้ชนะไตรมาสที่ 3 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุน) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565) 31/01/2566 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 ถึง ธ.ค.65) แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุน) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565) 31/01/2566 ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 ถึง ธ.ค. 65) แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุน) และประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ 01/07/2564 ไตรมาสที่4(เดือน กรกฎาคม 64 ถึง เดือน กันยายน 64) แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุน) ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564) 01/04/2564 ไตรมาสที่ 3(เดือน เมษายน 64 ถึง เดือน มิถุนายน 64) แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2564) 01/07/2564 ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค 64 - ก.ย. 64 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564) 01/04/2564 ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย 64 - มิ.ย. 64 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุน) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564) 29/04/2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 64 ถึง เดือน มีนาคม 64) แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18 รายการ