วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ไตรมาสที่ 1) งานเงินทุน 28/01/2564 รายไตรมาสที่ 1งานเงินทุน(ตุลาคม 63 ถึง ธันวาคม 63) แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ไตรมาสที่ 1) 28/01/2564 ไตมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2560 ถึง ธันวาคม 2563) แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ