วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตาประจำสัปดาห์
ลงวันที่ 20/12/2561

'