วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา
ลงวันที่ 30/06/2566

'