วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
รณรงค์การคัดแยกขยะ ใช้ถุงผ้า ช่วยลดโลกร้อน
ลงวันที่ 20/02/2562

'