วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตาประจำสัปดาห์
ลงวันที่ 19/02/2567

'