วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรับสมัคร 22/04/2563 ถึง 30/04/2563 เลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2 ประกาศรับสมัคร 16/04/2563 ถึง 12/05/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพิ่อเลือกสรรเป็นพนังงานราชกาารทั่วไป