วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
หมวดทางหลวงศรีสะเกษ
ลงวันที่ 08/01/2562

หมวดทางหลวงศรีสะเกษ 

ที่ตั้ง

         ตั้งอยู่ที่ กม.12+575 ด้านซ้ายทาง ทางหลวงหมายเลข 220 สายศรีสะเกษ – ขุขันธ์ บ้านนิคมห้วยคล้า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

 

หัวหน้าหมวดทางหลวงศรีสะเกษ:     นายทนงศักดิ์ เวชกามา   ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

ดูแลรับผิดชอบทางหลวงทั้งหมด:                    5  สายทาง

ได้แก่

1.ทางหลวงหมายเลข 220 ตอน ศรีสะเกษ – วังหิน  ระหว่าง กม.2+625 – 21+293

2.ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ศรีสะเกษ – ห้วยขะยุง  ระหว่าง กม.277+679 – 313+384

3.ทางหลวงหมายเลข 294 ตอน ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ  ระหว่าง กม.0+000 – 10+965

4.ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน เมืองน้อย – กันทรารมย์  ระหว่าง กม.95+475 – 110+006

5.ทางหลวงหมายเลข 2412 ตอน ท่าศาลา – ละทาย  ระหว่าง กม.10+325 – 24+065

 

ระยะทางจริง:                                 93.609  กิโลเมตร

ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร:               136.017 กิโลเมตร

ปริมาณงาน:                                 460.174  หน่วย 

 


'