วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
หมวดทางหลวงราษีไศล
ลงวันที่ 08/01/2562

หมวดทางหลวงราษีไศล

ที่ตั้ง 

               ตั้งอยู่ที่ กม.42+987 ด้านซ้ายทาง ทางหลวงหมายเลข 2086 สายบ้านด่าน – กันทรารมย์ บ้านหนองแค  อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

 

หัวหน้าหมวดทางหลวงราษีไศล:    นายสุรพล วายะมะ   ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

ดูแลรับผิดชอบทางหลวงทั้งหมด:                     5         สายทาง

ได้แก่

1.ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน หัวช้าง – สะเดา  ระหว่าง กม.9+782 – 33+699

2.ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บ้านด่าน – เมืองน้อย ระหว่าง กม.26+315 – 95+475

3.ทางหลวงหมายเลข 2351 ตอน แข้โพนเมือง – ยางชุมน้อย  ระหว่าง กม.35+200 – 37+454

4.ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน ธาตุน้อย – ยางชุมน้อย  ระหว่าง กม.21+130 – 23+650

5.ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอน นาคำใหญ่ – เมืองน้อย  ระหว่าง กม.18+394 – 21+396

 

ระยะทางจริง:                             100.853         กิโลเมตร

ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร:            108.130         กิโลเมตร

ปริมาณงาน:                              338.516         หน่วย


'