วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
แผนที่ควบคุม
ลงวันที่ 30/11/2561

แผนที่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แผนที่ควบคุมโดยรวม 1051 ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงลักษณะผิวทาง 72 ดาวน์โหลด
ssk1mapcolor 67 ดาวน์โหลด

'