วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
งานพัสดุและสัญญา
ลงวันที่ 08/01/2562

งานพัสดุและสัญญา

สถานที่ติดต่อ :อาคารสำนักงานแขวงฯ ชั้น 3

หัวหน้างานพัสดุและสัญญา:  นางสมยงค์ ใยวัน  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

โทรศัพท์ : 045 611535

หมายเลขภายใน : 118

หมายเลขเครื่องกรมฯ : 43612

Fax.  045 613345


'