วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
ลงวันที่ 07/12/2561

                      วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดศรีสะเกษ 

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 
                         นายวิชาญ พันธ์นุเรณู ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 มอบหมายให้นายมาวิน ประสานโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายปฏิบัติการ และ นางธนาภรณ์ อินสุวรรณ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดศรีสะเกษ” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศริริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีและนำกล่าวคำปฏิญาณตนในการต่อต้านการทุจริต

 

 


'