วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
วันดินโลก
ลงวันที่ 28/11/2561

วันดินโลก

                  นายวิชาญ พันธ์นุเรณู ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1  ดำเนินการปลูกต้นไม้ (ต้น ลีลาวดี) พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และปรับพื้นที่ บริเวณสำนักงานแขวงฯ เพื่อให้เกิดความร่มรื่น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2561


'