วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
งานไฟฟ้า
ลงวันที่ 08/01/2562

งานไฟฟ้า

 

สถานที่ติดต่อ :ข้างอาคารสำนักงานแขวงฯ หลังใหม่

หัวหน้างานไฟฟ้า:  นายณัฐพล อดกลั้น ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 

โทรศัพท์ : 045 611535

หมายเลขภายใน : 120

หมายเลขเครื่องกรมฯ : -  

Fax.  045 613345


'