Close
title
f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวสารทางหลวง
title
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงบริเวณทางแยก ทางหลวงหมายเลข 2383 ตอนควบคุม 0100 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ระหว่าง กม.10+075 - กม.11+050

แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น “การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงบริเวณทางแยก ทางหลวงหมายเลข 2383 ตอนควบคุม 0100 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ระหว่าง กม.10+075 - กม.11+050 ในวันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองสุ่ม ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
title
ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น “การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ 2567 โครงการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.4+600 - กม.4+800 (บริเวณหน้า โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)"

แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น “การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ 2567 โครงการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.4+600 - กม.4+800 (บริเวณหน้า โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)" ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ (ก่อวิทยาคาร) ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี