วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1 ร่วมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยมาปฏิบัตงานทุกวันพุธและศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทย ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ของกรมทางหลวง
ลงวันที่ 16/02/2567

'