วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
หมวดทางหลวงกุดข้าวปุ้น
ลงวันที่ 13/12/2561

'