วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
กฐินสามัคคี ประจำปี 2563
ลงวันที่ 12/10/2563
วันที่ 11 ตุลาคม 2563
นางธนิตา แก้วอ่อน รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่
ในสังกัด เข้าร่วมงานพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ณ วัดป่าศรีสำราญ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

'