วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง กรมทางหลวง พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำปี 2562
ลงวันที่ 11/01/2562

'