วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2232 ตอน หนองผือ - นาไฮ ระหว่าง กม.38+450 - กม.39+275 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/05/2566 อจ.24/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2566 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข2210ตอน ขมิ้น-น้ำปลีก ระหว่าง กม.33+662-กม.34+100 ปริมาณงาน1แห่ง 03/04/2566 อจ.23/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ กิจกรรมขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2242 ตอน บุ่งเขียว - เขมราฐ ระหว่าง กม.11+034 - กม.17+034 ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร 10/03/2566 อจ.22/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
4 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2566 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข2210ตอน ขมิ้น-น้ำปลีก ระหว่าง กม.33+662-กม.34+100 ปริมาณงาน1แห่ง 10/03/2566 คค 06055/พ.1/e/17/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.510+804 - กม.511+100 และทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง ระหว่าง กม.52+200 - กม.75+900 (เป็นช่างๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 5,652 แมตร 24/11/2565 อจ.20/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
6 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา บริเวณ กม.310+600 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/12/2565 อจ.21/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
7 งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ที่ กม.77+923 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/11/2565 อจ.17/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 งานเครื่องหมายจราจร บนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ –ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.318+000 – กม.320+110 ปริมาณงาน 2,492 ตร.ม. 07/11/2565 อจ.18/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
9 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ระหว่าง กม.512+050 - กม.532+250 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 2135 ตอน ดอนใหญ่ - หนามแท่ง ระหว่าง กม.0+400 - กม.36+800 (เป็นช่วงๆ) 07/11/2565 คค.06055/พ.1/e/13/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 งานไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมการติดตั้งต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.489+393 - กม.490+023 และ กม.499+070 - กม.499+665 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 37 ต้น 31/10/2565 อจ.16/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/10/2565 อจ.4/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
12 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ตระการพืชผล - ดอนใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.54+970 - กม.56+731 ปริมาณงาน 16,215 ตร.ม 10/10/2565 อจ.8/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
13 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.483+965 - กม.492+566 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.854 กม.) 10/10/2565 อจ.9/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
14 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ตระการพืชผล - ดอน ใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.50+200 - กม.51+084 ปริมาณงาน 36,501 ตร.ม. 10/10/2565 อจ.7/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
15 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ตอน 2 ระหว่าง กม.523+407 - กม.524+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.793 กม.) 10/10/2565 อจ.11/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 74 รายการ