วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2565 6,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2565 5,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2565 6,390.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงเขมราฐ รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 300,040 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2565 150,020.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2565 353,421.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าฯ ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงตระการพืชผล ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ตระการพืชผล - ดอนใหญ่ ระหว่าง กม44+000 - กม.79+725 และทางหลวงหมายเลข 2135 ตอน ดอนใหญ่ - หนามแท่ง ระหว่าง กม.0+000 - กม.37+491 ปริมาณงาน 299,999 ตร.ม 10/06/2565 149,999.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2565 133,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2565 16,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2565 5,495.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2565 41,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 08/06/2565 25,740.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2565 14,530.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 5 รายการ 02/06/2565 9,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2565 69,820.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2565 79,585.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,538 รายการ