วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างเหมาทำการปิดจุดกลับรถถาวร ในทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.504+794 - กม.505+096,กม.509+017 - กม.509+038 และระหว่าง กม.510+716 - กม.510+739 ปริมาณงาน 3.00 แห่ง 26/02/2563 414,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 25/02/2563 6,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 25/02/2563 6,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 24/02/2563 235,068.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.510+193 - กม.510+403 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 21/02/2563 105,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 21/02/2563 79,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 20/02/2563 5,445.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 17/02/2563 11,170.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 14/02/2563 48,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 2 รายการ 14/02/2563 473,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 13/02/2563 59,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 13/02/2563 48,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 13/02/2563 36,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 11/02/2563 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 11/02/2563 8,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 496 รายการ