วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2562 6,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2562 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2562 27,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2562 11,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/05/2562 109,779.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/05/2562 99,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 15/05/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 15/05/2562 55,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 15/05/2562 496,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 08/05/2562 12,015.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 08/05/2562 11,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 08/05/2562 82,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 08/05/2562 12,956.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 08/05/2562 52,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 08/05/2562 26,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 224 รายการ