วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 06/12/2566 15,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 06/12/2566 126,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 06/12/2566 75,690.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 06/12/2566 33,060.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 06/12/2566 82,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 06/12/2566 48,985.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 06/12/2566 65,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างเหมาทำการงานดูแลรักษาภูมิทัศน์ทางหลวงให้อยู่ในสภาพสวยงาม ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง ภายในบริเวณหมวดทางหลวงนาตาล กม.22+591 - กม.22+592 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/12/2566 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างเหมาทำการงานดูแลรักษาภูมิทัศน์ทางหลวงให้อยู่ในสภาพสวยงาม ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0502 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ระหว่าง กม.527+273 - กม.530+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/12/2566 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 24/11/2566 303,452.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 4 รายการ 23/11/2566 467,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างเหมาทำการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ เสาสูง 9.00 ม.และโคมไฟฟ้า ขนาด 250 WHPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงเขมราฐ ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ห้วยยาง - เขมราฐ ที่ กม.93+800 (เกาะกลางถนน) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 22/11/2566 40,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 21/11/2566 41,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 20/11/2566 8,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 20/11/2566 14,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,054 รายการ