วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 19 รายการ 20/11/2562 7,822.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 12/11/2562 80,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 12/11/2562 236,705.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 11/11/2562 107,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 11/11/2562 7,170.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 15 รายการ 11/11/2562 8,930.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 11/11/2562 45,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 11 รายการ 08/11/2562 13,296.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 07/11/2562 15,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้งเหมาทำการซ่อมแซมราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ที่ กม.24+525 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 07/11/2562 11,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 14 รายการ 07/11/2562 7,483.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างเหมาทำการซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ บริเวณ กม.508+325 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 07/11/2562 62,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 06/11/2562 5,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 06/11/2562 6,498.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 392 รายการ