วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างเหมาทำการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. และโคมไฟฟ้า ขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงอำนาจเจริญ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ที่ กม.320+650 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1.00 แห่' 20/05/2567 31,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 16/05/2567 26,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 13/05/2567 29,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 17/05/2567 330,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 16/05/2567 76,400.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 08/05/2567 119,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 08/05/2567 313,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 13/05/2567 8,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างซ่อมบริการรถหมายเลข 23-6119-97-0 13/05/2567 15,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ตอน 6 ระหว่าง ระหว่าง กม.52+630 - กม.52+945 และ กม.64+735 - กม.67+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 80 ต้น 15/05/2567 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 08/05/2567 70,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ 08/05/2567 5,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 5 รายการ 08/05/2567 6,790.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 14 รายการ 08/05/2567 90,310.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างเหมาทำการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. และโคมไฟฟ้า ขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงอำนาจเจริญ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ที่ กม.311+500 (ด้านขวาทาง) รวมปริมาณงาน 1.00แห่ง 09/05/2567 30,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,248 รายการ