วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 25/01/2566 353,421.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 28/12/2565 48,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 14/12/2565 7,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 25/01/2566 21,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 25/01/2566 7,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 26/01/2566 7,115.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ 26/01/2566 15,430.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 19/01/2566 78,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 18/01/2566 6,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 18/01/2566 22,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 18/01/2566 17,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 18/01/2566 37,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อยางนอก - ใน 750-16 จำนวน 6 ชุด 13/01/2566 38,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 06/01/2566 48,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 06/01/2566 62,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,776 รายการ