วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 05/05/2564 59,045.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. และโคมไฟฟ้า ขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ที่ กม.309+476 (ด้านขวาทาง) รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 03/05/2564 26,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมป้ายจราจรและเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ เสาสูง 9.00 ม. และโคมไฟฟ้า ขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ที่ กม.497+944 (เกาะกลางถนน) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 03/05/2564 57,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 30/04/2564 33,752.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 30/04/2564 270,924.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 26/04/2564 49,745.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมป้ายจราจรและหลักนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ลืออำนาจ - พนา ที่ กม.19+640 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 23/04/2564 11,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 23/04/2564 19,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อยางนอก ขนาด 215/70 R 15 จำนวน 4 เส้น 23/04/2564 13,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 21/04/2564 5,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 21/04/2564 9,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 21/04/2564 63,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 21/04/2564 51,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนหัวเกาะและโคมไฟสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.321+730 - กม.322+053 ปริมาณงาน 2.00 ชุด 19/04/2564 150,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/04/2564 28,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,056 รายการ