วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดอำนาจเจริญ
ลงวันที่ 05/03/2562

วันที่ 2 มีนาคม 2562 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดอำนาจเจริญ (วัดหนองแซง) ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยนายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) นายพิตรพิบูล ธนเกียรติโยธิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ นายรัฐพงษ์ เสิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ได้เข้าร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ
#กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586


'