วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ ตำรวจทางหลวง จำนวน 2 รายการ 22/12/2564 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 06/05/2564 634/60/189/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2563 คค06054/พ.1/e/24/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงอำนาจเจริญ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2563 คค06054/พ.1/e/25/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง 21/04/2563 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
6 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน 2 หลัง 22/04/2563 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
7 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงอำนาจเจริญ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน ๑ หลัง 21/04/2563 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง – สองคอน ตอน 2 ระหว่าง กม.11 + 537 – กม.13 + 210 ปริมาณงาน 15,891.00 ตร.ม. 02/04/2563 คค06054/พ.1/e/09/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ