วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 19 รายการ 20/11/2562 20/11/2562 634/40/08/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 12/11/2562 12/11/2562 634/35/03/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 12/11/2562 12/11/2562 634/35/02/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 634/45/21/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 634/60/20/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
6 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 634/60/19/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
7 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 15 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 634/40/18/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 634/60/17/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
9 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 11 รายการ 08/11/2562 08/11/2562 634/40/13/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 07/11/2562 07/11/2562 634/30/15/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 จ้งเหมาทำการซ่อมแซมราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ที่ กม.24+525 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 07/11/2562 07/11/2562 634/ - /16/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
12 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 14 รายการ 07/11/2562 07/11/2562 634/40/15/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
13 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ บริเวณ กม.508+325 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 07/11/2562 07/11/2562 634/ - /12/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
14 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 06/11/2562 06/11/2562 634/ - /14/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 06/11/2562 06/11/2562 634/40/11/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 369 รายการ