วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2562 17/05/2562 634/30/89/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2562 17/05/2562 634/30/88/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2562 17/05/2562 634/30/87/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2562 16/05/2562 634/30/86/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/05/2562 15/05/2562 634/45/231/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/05/2562 15/05/2562 634/45/230/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 15/05/2562 15/05/2562 634/45/229/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 15/05/2562 15/05/2562 634/70/228/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 15/05/2562 15/05/2562 634/60/227/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 08/05/2562 08/05/2562 634/60/222/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 08/05/2562 08/05/2562 634/60/218/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
12 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 08/05/2562 08/05/2562 634/60/226/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 08/05/2562 08/05/2562 634/60/225/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 08/05/2562 08/05/2562 634/60/224/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 08/05/2562 08/05/2562 634/60/220/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 210 รายการ