วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 05/05/2564 634/60/186/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. และโคมไฟฟ้า ขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ที่ กม.309+476 (ด้านขวาทาง) รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 03/05/2564 634/-/184/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
3 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมป้ายจราจรและเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ เสาสูง 9.00 ม. และโคมไฟฟ้า ขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ที่ กม.497+944 (เกาะกลางถนน) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 03/05/2564 634/-/183/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 30/04/2564 634/30/100/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 30/04/2564 634/35/07/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 26/04/2564 634/45/180/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
7 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมป้ายจราจรและหลักนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ลืออำนาจ - พนา ที่ กม.19+640 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 23/04/2564 634/-/181/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 23/04/2564 634/30/99/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
9 ซื้อยางนอก ขนาด 215/70 R 15 จำนวน 4 เส้น 23/04/2564 634/30/97/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 21/04/2564 634/30/95/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 21/04/2564 634/30/94/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 21/04/2564 634/60/179/94 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
13 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 21/04/2564 634/60/178/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
14 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนหัวเกาะและโคมไฟสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.321+730 - กม.322+053 ปริมาณงาน 2.00 ชุด 19/04/2564 634/-/174/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/04/2564 634/60/173/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,006 รายการ