วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการปิดจุดกลับรถถาวร ในทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.504+794 - กม.505+096,กม.509+017 - กม.509+038 และระหว่าง กม.510+716 - กม.510+739 ปริมาณงาน 3.00 แห่ง 26/02/2563 26/02/2563 634/ - /111/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 26/02/2563 25/02/2563 634/30/51/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 25/02/2563 25/02/2563 634/30/50/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 24/02/2563 24/02/2563 634/35/07/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5 จ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.510+193 - กม.510+403 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 21/02/2563 21/02/2563 634/ - /110/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 21/02/2563 21/02/2563 634/35/08/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 20/02/2563 20/02/2563 634/60/109/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 17/02/2563 17/02/2563 634/45/108/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 14/02/2563 14/02/2563 634/60/102/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 2 รายการ 14/02/2563 14/02/2563 634/60/107/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 13/02/2563 13/02/2563 634/60/106/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
12 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 13/02/2563 13/02/2563 634/60/105/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 13/02/2563 13/02/2563 634/60/104/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 11/02/2563 11/02/2563 634/45/103/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 11/02/2563 11/02/2563 634/30/46/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 468 รายการ