วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 11/11/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา บริเวณ กม.310+600 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 10/11/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งราวกันอันตรายตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.510+804 - กม.511+100 และ ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง ระหว่าง กม52+200 - กม.75+900(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 5,652 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 27/10/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ-ลืออำนาจ ระหว่าง กม.512+050 -กม.532+250 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 2135 ตอน ดอนใหญ่-หนามแท่ง ระหว่าง กม.0+400-กม.36+800 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 5,472 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 27/10/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง ระหว่าง กม.51+900 -กม.75+900 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 5,664 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 20/10/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.318+000 - กม.320+110 ปริมาณงาน 2,492 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 20/10/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล – ห้วยยาง ที่ กม.77+923 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 20/10/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ เสาสูง 9.00 เมตร ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมการติดตั้งต่างๆ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก – อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.489+393 – กม.490+023 และ กม.499+070 – กม.499+665 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 37 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 20/10/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล – ห้วยยาง ที่ กม.77+923 ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
9 20/10/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.318+000 - กม.320+110 ปริมาณงาน 2,492 ตร.ม. เปลี่ยนแปลงแผน
10 26/09/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ตระการพืชผล - ดอนใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.54+970 - กม.56+731 ปริมาณงาน 16,215 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 102 รายการ