วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 16/11/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง บริเวณ กม.22+551 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 16/11/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนทางหลวง ด้วยสี THERMOPLASTIC บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ระหว่าง กม.45+940 - กม.48+610 ปริมาณงาน 2,807 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 16/11/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2232 ตอน หนองผือ – นาไฮ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+500 – กม.27+970 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 67 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 16/11/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2232 ตอน หนองผือ - นาไฮ ตอน 3 ระหว่าง กม.30+100 – กม.35+605 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 82 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 16/11/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น – น้ำปลีก ตอน 24 ระหว่าง กม.31+835 – กม.32+255 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 13 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 16/11/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2242 ตอน บุ่งเขียว - เขมราฐ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+100 – กม.0+485 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 12 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 16/11/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 2 ระหว่าง กม.13+350 – กม.13+805(LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 14 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 13/11/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ปทุมราชวงศา – หนองผือ ระหว่าง กม.355+600 – กม.356+370 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 23 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 13/11/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2232 ตอน หนองผือ – นาไฮ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+141 – กม.7+460(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 143 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 13/11/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ตอน 22 ระหว่าง กม.3+500 – กม.14+370 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 61 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 52 รายการ