วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 27/01/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ระหว่าง กม.29+400 - กม.36+324 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 05/01/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมการติดตั้งต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น-น้ำปลีก ระหว่าง กม.24+378-กม.24+693 และ กม.28+215-กม.28+740 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 25 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 01/12/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ – ปทุมราชวงศา ตอน 2 ระหว่าง กม.320+419 – กม.322+232 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 18 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 01/12/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก – อำนาจเจริญ ตอน 1 ระหว่าง กม.กม.481+764 – กม.483+132 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 39 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 29/11/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ตระการพืชผล - ดอนใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.57+000 - กม.68+000 ปริมาณงาน 4,358 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 29/11/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ตอน 3 ระหว่าง กม.500+750 - กม.510+673 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 5,294 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 26/11/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสุนนการอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดยาว 360 เมตร พร้อมชุดประตูเข้าออก เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 23/11/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ตอน 2 ระหว่าง กม.519+290 - กม.522+329 RT. ปริมาณงาน 30,043 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 23/11/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ตอน 3 ระหว่าง กม.530+348 - กม.532+125 ปริมาณงาน 35,740 ตร.ม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 23/11/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 1 ระหว่าง กม.3+975 - กม.6+765 ปริมาณงาน 26,351 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 84 รายการ