วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง 9.00 เมตร ดวงโคมขนาด250W.HPS.พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมการติดตั้งต่างๆบนทางหลวงหมายเลข2337ตอน ห้วยยาง-สองคอน ระหว่าง กม.0+280-กม.1+015 (LT),กม.1+800-กม.2+535(RT)และ3+400-กม.4+135(RT)ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 66 ต้น 01/07/2567 คค06055/พ.1/e/29/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ตอน 6 ระหว่าง ระหว่าง กม.52+630 - กม.52+945 และ กม.64+735 - กม.67+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 80 ต้น 03/05/2567 อจ.31/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
3 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมการติดตั้งต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ตอน 5 ระหว่าง กม.50+340 - กม.51+950 และ กม.58+630 - กม.59+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 80 ต้น 03/05/2567 อจ.32/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
4 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมการติดตั้งต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ตอน 5 ระหว่าง กม.50+340 - กม.51+950 และ กม.58+630 - กม.59+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 80 ต้น 03/05/2567 คค 06055/พ.1/e/28/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมการติดตั้งต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ตอน 3 ระหว่าง กม.67+905 - กม.68+710 , กม.69+490 - กม.70+750 และ กม.72+960 - กม.73+890 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 80 ต้น 23/04/2567 อจ.20/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
6 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมการติดตั้งต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ระหว่าง กม.7+575 - กม.10+270 (LT),(RT) และ กม.23+975 - กม.25+270 (LT),(RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 116 ต้น 24/04/2567 อจ.13/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
7 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ตอน 1 ระหว่าง กม.50+800 - กม.68+770 ปริมาณงาน 12,820.00 ตร.ม. 24/04/2567 อจ.11/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ตอน 4 ระหว่าง กม.51+540 - กม.51+852,กม.70+425 - กม.70+641 และ กม.71+810 - กม.72+002 ปริมาณงาน 720 เมตร 24/04/2567 อจ.15/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
9 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ลืออำนาจ - พนา ตอน 2 ระหว่าง กม.3+000 - กม.18+653 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,444 เมตร 24/04/2567 อจ.16/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 งานหมุดสะท้อนแสง ทล 2112 ตอน เขมราฐ - ปากแซง ระหว่าง กม.0+075 - กม.1+500 ทล 2134 ตอน ลืออำนาจ - พนา ระหว่าง กม.1+100 - กม.1+500 และ กม.2+845 - กม.5+380 ทล 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ระหว่าง กม.19+676 - กม.21+245 และ กม.12+892 - กม.14+490 ปริมาณงาน 3,884 อัน 24/04/2567 อจ.4/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ห้วยยาง - เขมราฐ ตอน 2 ที่ กม.98+490 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/04/2567 อจ.14/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
12 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว บนทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ระหว่าง กม.21+240 - กม.22+360 (LT) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 33 ต้น 22/04/2567 อจ.21/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
13 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว บนทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง ระหว่าง กม.59+600 - กม.60+510 (RT)(LT) กม.67+550 - กม.68+250 (RT) และ กม.68+850 - กม.69+550 (RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 69 ต้น 22/04/2567 อจ.19/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
14 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ลืออำนาจ - พนา ตอน 1 ระหว่าง กม.12+439 - กม.12+964 (LT) , กม.14+135 - กม.14+625 (RT) และ กม.16+980 - กม.18+275 (LT) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 69 ต้น 22/04/2567 อจ.6/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
15 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว บนทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน เขมราฐ - ปากแซง ตอน 1 ระหว่าง กม.9+900 - กม.10+600 (RT) , (LT) , กม.11+600 - กม.12+405 (RT) , (LT) และ กม.15+265 - กม.16+000 (RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 67 ต้น 22/04/2567 อจ.18/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 123 รายการ