วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น-น้ำปลีก ระหว่าง กม.29+400 - กม.36+324(เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 1 แห่ง 10/02/2565 อจ.24/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2 ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลุกสร้าง จำนวน 7 หลัง พร้อมรื้อถอน,ขนวัสดุทิ้งและปรับพื้นที่ 28/01/2565 คค 06055/พ.1/02/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
3 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ ตำรวจทางหลวง รวม 2 รายการ 15/12/2564 คค 06054/พ01/01/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
4 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ ตำรวจทางหลวง จำนวน 2 รายการ 15/12/2564 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ตอน 3 ระหว่าง กม.530+348 - กม.532+125 ปริมาณงาน 35,740 ตร.ม 16/12/2564 อจ.17/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
6 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ตอน 2 ระหว่าง กม.519+290 - กม.522+329 RT. ปริมาณงาน 30,043 ตร.ม. 16/12/2564 อจ.16/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
7 งานติดตั้งลูกกลิ้งกันอันตรายลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (SAFETY ROLLER BARRIER) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ บริเวณ กม.494+000 - กม.495+000 ปริมาณงาน 214 เมตร 13/08/2564 คค 06054/พ.1/e/42/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 งานติดตั้งลูกกลิ้งกันอันตรายลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (SAFETY ROLLER BARRIER) ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา บริเวณ กม.311+000 - กม.312+000 ปริมาณงาน 214 เมตร 04/08/2564 คค 06054/พ.1/e/41/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
9 งานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 2454 ตอน ทางเข้าพนา - ดอนขวัญ ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+433 (รวมพื้นที่ทางแยก) ปริมาณงาน 16,956 ตร.ม. 15/07/2564 คค 06054/พ.1/e/40/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆแล้วเสร็จ ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ห้วยยาง – เขมราฐ ระหว่าง กม.90+804 – กม.96+246 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 47 ต้น 07/04/2564 คค06054/พ.1/37/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมการติดตั้งต่างๆ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง – หนามแท่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.18+793 – กม.76+146 (เป็นแห่งๆ) จำนวน 73 ต้น 07/04/2564 คค 06054/พ.1/e/36/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
12 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ตระการพืชผล – ดอนใหญ่ ระหว่าง กม.68+050 – กม.69+835 (RT) จำนวน 52 ต้น 07/04/2564 คค06054/พ.1/e/38/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
13 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ตระการพืชผล – ดอนใหญ่ ที่ กม.62+400 และ กม.68+550 ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/04/2564 คค060547/พ.1/e/39/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
14 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนทางหลวงด้วยสี THERMOPLASTIC บนทางหลวงหมายเลข 2135 ตอน ดอนใหญ่ - หนามแท่ง ระหว่าง กม.0+020 - กม.1+800 และ กม.5+810 - กม.8+390 และทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ตระการพืชผล - ดอนใหญ่ ระหว่าง กม.75+000 - กม.76+000 ปริมาณงาน 2,051 ตร.ม. 07/04/2564 คค 06054/พ.1/e/33/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
15 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนทางหลวงด้วยสี THERMOPLASTIC บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ระหว่าง กม.49+450 - กม.52+490 ปริมาณงาน 2,418 ตร.ม. 07/04/2564 คค 06054/พ.1/e/35/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 73 รายการ