วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.510+804 - กม.511+100 และทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง ระหว่าง กม.52+200 - กม.75+900 (เป็นช่างๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 5,652 แมตร 30/11/2565 อจ.20/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา บริเวณ กม.310+600 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/12/2565 อจ.21/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
3 งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ที่ กม.77+923 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2565 อจ.17/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
4 งานเครื่องหมายจราจร บนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ –ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.318+000 – กม.320+110 ปริมาณงาน 2,492 ตร.ม. 11/11/2565 อจ.18/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ระหว่าง กม.512+050 - กม.532+250 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 2135 ตอน ดอนใหญ่ - หนามแท่ง ระหว่าง กม.0+400 - กม.36+800 (เป็นช่วงๆ) 11/11/2565 คค.06055/พ.1/e/13/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
6 เรื่อง ขายทอดตลาดรถกระบะบรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ (งานเงินทุนฯ) 02/11/2565 ที่ คค 06055/พ.1/01/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
7 งานไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมการติดตั้งต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.489+393 - กม.490+023 และ กม.499+070 - กม.499+665 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 37 ต้น 04/11/2565 อจ.16/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/10/2565 อจ.4/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ตระการพืชผล - ดอนใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.54+970 - กม.56+731 ปริมาณงาน 16,215 ตร.ม 18/10/2565 อจ.8/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.483+965 - กม.492+566 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.854 กม.) 18/10/2565 อจ.9/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ตระการพืชผล - ดอน ใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.50+200 - กม.51+084 ปริมาณงาน 36,501 ตร.ม. 18/10/2565 อจ.7/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
12 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ตอน 2 ระหว่าง กม.523+407 - กม.524+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.793 กม.) 18/10/2565 อจ.11/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
13 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ตอน 1 ระหว่าง กม.516+345 - กม.517+231 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.886 กม.) 18/10/2565 อจ.10/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
14 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.313+780 - กม.314+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/10/2565 อจ.13/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน พนา - ตระการพืชผล ตอน 2 ระหว่าง กม.41+959 - กม.43+218 ปริมาณงาน 19,296 ตร.ม. 12/10/2565 อจ.5/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 89 รายการ