วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 19/04/2567 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน)ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2567 ถึง เดือน มีนาคม 2567 05/04/2567 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
3 การจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2566 ถึงเดือน ธ.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2567 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2566 ถึง เดือน ธันวาคม 2566 15/01/2567 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2566 ถึง เดือน กันยายน 2566 04/10/2566 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน)ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2566 ถึง เดือน กันยายน 2566 04/10/2566 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2566 07/07/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน)ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2566 12/07/2566 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน)ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2566 ถึง เดือน มีนาคม 2566 20/04/2566 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือน ม.ค. 2566 ถึงเดือน มี.ค. 2566) 05/04/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 ระกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม 2565) 14/02/2566 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนฯ)ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม 2565 10/01/2566 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนฯ) ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน 2565 25/10/2565 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 12/10/2565 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนฯ) ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน 2565 11/07/2565 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 41 รายการ