วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 25/01/2566 634/35/05/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 28/12/2565 634/60/104/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 14/12/2565 634/40/88/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 25/01/2566 634/30/110/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 25/01/2566 634/30/108/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 26/01/2566 634/40/125/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
7 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ 26/01/2566 634/40/124/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 19/01/2566 634/60/122/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
9 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 18/01/2566 634/30/100/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 18/01/2566 634/45/120/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 18/01/2566 634/45/119/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 18/01/2566 634/45/118/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
13 ซื้อยางนอก - ใน 750-16 จำนวน 6 ชุด 13/01/2566 634/30/95/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 06/01/2566 634/60/117/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 06/01/2566 634/60/116/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 369 รายการ