วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2565 634/40/287/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2565 634/40/286/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2565 634/40/285/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
4 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงเขมราฐ รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 300,040 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2565 634/-/283/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2565 634/35/09/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
6 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าฯ ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงตระการพืชผล ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ตระการพืชผล - ดอนใหญ่ ระหว่าง กม44+000 - กม.79+725 และทางหลวงหมายเลข 2135 ตอน ดอนใหญ่ - หนามแท่ง ระหว่าง กม.0+000 - กม.37+491 ปริมาณงาน 299,999 ตร.ม 10/06/2565 634/-/281/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2565 634/45/279/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2565 634/70/277/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
9 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2565 634/40/276/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2565 634/60/275/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 08/06/2565 634/30/150/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2565 634/60/274/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
13 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 5 รายการ 02/06/2565 634/40/272/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2565 634/60/271/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2565 634/60/270/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 138 รายการ