วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Paint ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงตระการพืชผล ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ระหว่าง กม.71+280 - กม.72+386 ปริมาณงาน 210 ตร.ม. 28/02/2567 634/ - /139/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Paint ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงลืออำนาจ ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ลืออำนาจ – พนา บริเวณ กม.20+000 และบริเวณ กม.21+050 และทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก บริเวณ กม.23+925 ปริมาณงานทั้งสิ้น 253 ตร.ม. 22/02/2567 634/ - /138/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 22/02/2567 634/30/83/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (Hot mix) จำนวน 1 รายการ 06/02/2567 634/60/118/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/02/2567 634/60/137/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 16/02/2567 634/60/136/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 13/02/2567 634/35/06/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/02/2567 634/60/135/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/02/2567 634/45/133/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ 05/01/2567 634/40/95/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 09/02/2567 634/35/05/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
12 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 09/02/2567 634/60/129/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
13 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 12 รายการ 08/02/2567 634/60/128/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
14 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง9.00 ม.และดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 250 W.HPS.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงกุดข้าวปุ้น ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน พนา - ตระการพืชผล ที่ กม.38+350 (ด้านซ้ายทาง) 09/02/2567 634/ - /127/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 06/02/2567 634/60/126/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 689 รายการ