วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2566 28/04/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 31/03/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 28/02/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 31/01/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 30/12/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565 30/11/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 31/10/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 15/06/2563 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/544 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 15/05/2563 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 16/04/2563 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/296 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 07/02/2563 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/90 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 10/01/2563 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/20 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 09/12/2562 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/881 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 08/10/2562 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/709 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 12/09/2562 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/629 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 24 รายการ