วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 15/06/2563 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/544 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 15/05/2563 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 16/04/2563 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/296 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 07/02/2563 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/90 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 10/01/2563 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/20 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 09/12/2562 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/881 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 08/10/2562 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/709 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 12/09/2562 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/629 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 14/08/2562 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/546 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 05/07/2562 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/470 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 06/06/2562 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/398 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 07/05/2562 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/336 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 09/04/2562 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/277 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 06/03/2562 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/192 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 06/02/2562 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/114 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 17 รายการ