วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 30/04/2564 634/35/07/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนหัวเกาะและโคมไฟสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.321+730 - กม.322+053 ปริมาณงาน 2.00 ชุด 19/04/2564 634/-/174/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 07/04/2564 634/45/171/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
4 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆแล้วเสร็จ ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ห้วยยาง – เขมราฐ ระหว่าง กม.90+804 – กม.96+246 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 47 ต้น 01/04/2564 คค06054/พ.1/e/37/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมการติดตั้งต่างๆ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง – หนามแท่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.18+793 – กม.76+146 (เป็นแห่งๆ) จำนวน 73 ต้น 01/04/2564 คค 06054/พ.1/e/36/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
6 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ตระการพืชผล – ดอนใหญ่ ระหว่าง กม.68+050 – กม.69+835 (RT) จำนวน 52 ต้น 01/04/2564 คค06054/พ.1/e/38/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
7 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ตระการพืชผล – ดอนใหญ่ ที่ กม.62+400 และ กม.68+550 ปริมาณงาน 2 แห่ง 31/03/2564 คค060547/พ.1/e/39/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 30/03/2564 634/60/153/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/03/2564 634/60/150/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ชนิด F และปรับปรุงซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ที่ กม.527+670 และทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ลืออำนาจ - พนา ที่ กม.12+740 ที่ กม13+515 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 3 หลัง 22/03/2564 634/-/149/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 19/03/2564 634/35/06/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/03/2564 634/60/147/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (Hot Mix) จำนวน 50 ตัน 16/03/2564 634/60/146/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
14 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนทางหลวงด้วยสี THERMOPLASTIC บนทางหลวงหมายเลข 2135 ตอน ดอนใหญ่ - หนามแท่ง ระหว่าง กม.0+020 - กม.1+800 และ กม.5+810 - กม.8+390 และทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ตระการพืชผล - ดอนใหญ่ ระหว่าง กม.75+000 - กม.76+000 ปริมาณงาน 2,051 ตร.ม. 01/04/2564 คค 06054/พ.1/e/33/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
15 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนทางหลวงด้วยสี THERMOPLASTIC บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ระหว่าง กม.49+450 - กม.52+490 ปริมาณงาน 2,418 ตร.ม. 01/04/2564 คค 06054/พ.1/e/35/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 296 รายการ