วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงเขมราฐ รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 300,040 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2565 634/-/283/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2565 634/35/09/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
3 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าฯ ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงตระการพืชผล ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ตระการพืชผล - ดอนใหญ่ ระหว่าง กม44+000 - กม.79+725 และทางหลวงหมายเลข 2135 ตอน ดอนใหญ่ - หนามแท่ง ระหว่าง กม.0+000 - กม.37+491 ปริมาณงาน 299,999 ตร.ม 10/06/2565 634/-/281/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2565 634/45/279/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2565 634/60/268/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
6 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงกุดข้าวปุ้น รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 312,555 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2565 634/-/264/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
7 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2565 634/60/258/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2565 634/35/08/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2565 634/35/07/68 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2565 634/60/253/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2565 634/60/244/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2565 634/60/223/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2565 634/60/222/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2565 634/45/216/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
15 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2565 634/60/212/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 447 รายการ