วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/05/2562 15/05/2562 634/45/231/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 15/05/2562 15/05/2562 634/60/227/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 29/04/2562 24/04/2562 634/35/10/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
4 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 09/04/2562 09/04/2562 634/60/199/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 03/04/2562 03/04/2562 634/35/09/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
6 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Paint ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงอำนาจเจริญ ทางหลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2562 26/03/2562 634/ - /188/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 2 รายการ 25/03/2562 25/03/2562 634/60/187/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Paint ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงลืออำนาจ ทางหลวงหมายเลข 2134,2210 รวมปริมาณงาน 2 รายการ 20/03/2562 20/03/2562 634/ - /182/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 11/03/2562 11/03/2562 634/35/08/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 08/03/2562 08/03/2562 634/60/174/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงนาตาล ทางหลวงหมายเลข 2112 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 247,581.25 ตร.ม. 28/02/2562 28/02/2562 634/ - /164/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
12 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงตระการพืชผล ทางหลวงหมายเลข 2135 ปริมาณงานทั้งสิ้น 291,299 ตร.ม. 28/02/2562 26/02/2562 634/ - /159/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
13 งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 26/02/2562 20/02/2562 634/35/07/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
14 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 14/02/2562 13/02/2562 634/60/148/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 14/02/2562 13/02/2562 634/45/147/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 50 รายการ