วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการปิดจุดกลับรถถาวร ในทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.504+794 - กม.505+096,กม.509+017 - กม.509+038 และระหว่าง กม.510+716 - กม.510+739 ปริมาณงาน 3.00 แห่ง 26/02/2563 26/02/2563 634/ - /111/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 24/02/2563 24/02/2563 634/35/07/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
3 จ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.510+193 - กม.510+403 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 21/02/2563 21/02/2563 634/ - /110/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 2 รายการ 14/02/2563 14/02/2563 634/60/107/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 29/01/2563 29/01/2563 634/60/92/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 27/01/2563 27/01/2563 634/35/06/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 634/45/85/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 14/01/2563 14/01/2563 634/35/05/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 08/01/2563 08/01/2563 634/60/68/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 06/01/2563 06/01/2563 634/60/67/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 27/12/2562 27/12/2562 634/60/63/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
12 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ลืออำนาจ - พนา ระหว่าง กม.1+000 - กม.24+421 และทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ระหว่าง กม.0+000 - กม.37+425 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 270,590 ตร.ม. 23/12/2562 23/12/2562 634/ - /59/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (Hot Mix) จำนวน 1 รายการ 23/12/2562 23/12/2562 634/60/54/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
14 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 18/12/2562 18/12/2562 634/60/57/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
15 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในทางหลวงหมายเลข 202,212,2377 รวม 3 สายทาง รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 258,000 ตร.ม. 18/12/2562 18/12/2562 634/ - /56/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 102 รายการ