วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 01/12/2566 634/60/70/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 23/11/2566 634/35/03/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 4 รายการ 20/11/2566 634/60/56/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
4 จ้างเหมาทำการตัดหน้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงตระการพืชผล ทางหลวงหมายเลข 2050,2134 รวม 2 สายทาง (ด้านซ้ายทาง,ขวาทาง) รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 395,600 ตร.ม. 15/11/2566 634/ - /52/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/11/2566 634/45/50/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
6 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทาง หลวงกุดข้าวปุ้น ทางหลวงหมายเลข 2134,2232,22522 รวม 3 สายทาง จำนวน 353,000 ตร.ม. 14/11/2566 634/ - /49/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
7 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงเขมราฐ ทางหลวงหมายเลข 202,2034,2050,2112,2242 รวม 5 สายทาง จำนวน 389,350 ตร.ม. 06/11/2566 634/ - /37/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 3 รายการ 08/11/2566 634/60/46/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18รายการ 07/11/2566 634/45/45/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงนาตาล ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง และทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง-สองคอน รวม 2 สายทาง รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 391,000 ตร.ม. 03/11/2566 634/ - /37/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 02/11/2566 634/60/31/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 01/11/2566 634/60/27/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 3 รายการ 26/10/2566 634/60/25/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 26/10/2566 634/60/23/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 26/10/2566 634/35/02/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 591 รายการ