วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 24/01/2566 634/35/05/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 05/01/2566 634/60/114/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 2 รายการ 04/01/2566 634/60/111/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 04/01/2566 634/60/112/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 03/01/2566 634/60/108/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
6 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 03/01/2566 634/60/107/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
7 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 13 รายการ 03/01/2566 634/60/106/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงกุดข้าวปุ้น จำนวน 3 สายทาง 15/12/2565 634/ - /100/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 21/12/2565 634/45/103/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 15/12/2565 634/60/102/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 20/12/2565 634/60/99/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
12 จ้างเหมาทำการติดตั้งหมุดสะท้อนแสงชนิดหน้าเดียว สีเหลือง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก – อำนาจเจริญ ตอน 2 ระหว่าง กม.481+733 – กม.496+718 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2,083 อัน 30/11/2565 634/-/02/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
13 จ้างเหมาทำการติดตั้งหมุดสะท้อนแสงชนิดหน้าเดียว สีเหลือง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ระหว่าง กม.512+000 – กม.532+125 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2,083 อัน 30/11/2565 634/ - /01/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
14 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงอำนาจเจริญ รวม 3 สายทาง รวมปริมาณงาน 289,000 ตร.ม. 13/12/2565 634/-/89/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
15 งานจ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงลืออำนาจ ทล.212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ระหว่าง กม.412+000 – กม.532+733 ปริมาณงาน 144,372 ตร.ม.และ ทล.2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ระหว่าง กม.0+000 - กม.37+425 ปริมาณงาน 299,958 ตร.ม. 08/11/2565 634/ - /83/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 521 รายการ