วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 12/11/2562 12/11/2562 634/35/02/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 634/45/21/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 29/10/2562 29/10/2562 634/35/01/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
4 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าฯ ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงกุดข้าวปุ้น ทางหลวงหมายเลข 202,2134,2232 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 264,250 ตร.ม. 29/10/2562 29/10/2562 634/ - /07/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าฯในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงเขมราฐ ทางหลวงหมายเลข 202,2034,2112,2242 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 357,310 ตร.ม. 29/10/2562 29/10/2562 634/ - /04/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 24 รายการ 25/10/2562 25/10/2562 634/60/02/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 4 รายการ 25/10/2562 25/10/2562 634/60/01/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึง เดือน ก.ย. 2562 08/10/2562 08/10/2562 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
9 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 23 รายการ 25/09/2562 25/09/2562 634/60/332/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 09/09/2562 09/09/2562 634/35/17/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.330+680 – กม.345+000 (เป็นช่วงๆ) 05/09/2562 05/09/2562 คค06054/พ.1/e/20/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
12 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ – ลืออำนาจ ระหว่าง กม.513+861 – กม.514+100 และ กม.515+111 – กม.515+411 05/09/2562 05/09/2562 ึึคค06054/พ.1/e/19/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
13 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก – อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.505+518 – กม.506+373 05/09/2562 05/09/2562 คค06054/พ.1/e/18/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
14 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ปทุมราชวงศา - หนองผือ ระหว่าง กม.354+850 - กม.355+620 05/09/2562 05/09/2562 คค06054/พ.1/e/17/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 04/09/2562 04/09/2562 634/60/306/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 80 รายการ