วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ที่ กม.313+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/01/2564 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 18/01/2564 634/60/90/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 18/01/2564 634/35/03/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
4 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Paint ในทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ลืออำนาจ - พนา ระหว่าง กม.3+885 - กม.4+615 ปริมาณงาน 317.32 ตร.ม. 15/01/2564 634/-/89/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 15/01/2564 634/60/88/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
6 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ตอน 4 ที่ กม.505+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/01/2564 634/ - /10/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
7 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ตอน 3 ที่ กม.495+690 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/01/2564 634/ - /09/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ตอน 2 ที่ กม.491+910 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/01/2564 634/ - /08/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
9 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ตอน 1 ที่ กม.484+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/01/2564 634/ - /07/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น -น้ำปลีก ตอน 16 ระหว่าง กม.24+130 - กม.24+340 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 7 ต้น 05/01/2564 634/ - /05/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ตอน 19 ระหว่าง กม.27+197 - กม.27+477 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 9 ต้น 05/01/2564 634/ - /06/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
12 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ตอน 13 ระหว่าง กม.23+365 - กม.23+575 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 7 ต้น 05/01/2564 634/ - /04/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
13 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น-น้ำปลีก ตอน 10 ระหว่าง กม.21+100-กม.21+240 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 5 ต้น 05/01/2564 634/ - /03/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
14 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ ระหว่าง กม.372+000 - กม.372+210 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 7 ต้น 05/01/2564 634/ - /02/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
15 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน เขมราฐ – ปากแซง ระหว่าง กม.6+560 – กม.6+805 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 8 ต้น 05/01/2564 634/ - /01/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 266 รายการ