วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 09/05/2567 634/60/217/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 08/05/2567 634/35/10/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 08/05/2567 634/35/09/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
4 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ตอน 6 ระหว่าง ระหว่าง กม.52+630 - กม.52+945 และ กม.64+735 - กม.67+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 80 ต้น 03/05/2567 คค 06055/พ.1/e/28/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 07/05/2567 634/45/216/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
6 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมการติดตั้งต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ตอน 5 ระหว่าง กม.50+340 - กม.51+950 และ กม.58+630 - กม.59+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 80 ต้น 03/05/2567 คค 06055/พ.1/e/27/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
7 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมการติดตั้งต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ตอน 5 ระหว่าง กม.50+340 - กม.51+950 และ กม.58+630 - กม.59+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 80 ต้น 03/05/2567 คค 06055/พ.1/e/28/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 4 รายการ 03/05/2567 634/60/209/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 02/05/2567 634/60/200/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมการติดตั้งต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ตอน 3 ระหว่าง กม.67+905 - กม.68+710 , กม.69+490 - กม.70+750 และ กม.72+960 - กม.73+890 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 80 ต้น 19/04/2567 คค 06055/พ.1/e/09/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมการติดตั้งต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ระหว่าง กม.7+575 - กม.10+270 (LT),(RT) และ กม.23+975 - กม.25+270 (LT),(RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 116 ต้น 23/04/2567 คค 06055/พ.1/e/10/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
12 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ตอน 1 ระหว่าง กม.50+800 - กม.68+770 ปริมาณงาน 12,820.00 ตร.ม. 23/04/2567 คค 06055/พ.1/e/11/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
13 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ตอน 4 ระหว่าง กม.51+540 - กม.51+852,กม.70+425 - กม.70+641 และ กม.71+810 - กม.72+002 ปริมาณงาน 720 เมตร 22/04/2567 คค 06055/พ.1/e/12/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
14 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ลืออำนาจ - พนา ตอน 2 ระหว่าง กม.3+000 - กม.18+653 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,444 เมตร 22/04/2567 คค 06055/พ.1/e/13/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
15 งานหมุดสะท้อนแสง ทล 2112 ตอน เขมราฐ - ปากแซง ระหว่าง กม.0+075 - กม.1+500 ทล 2134 ตอน ลืออำนาจ - พนา ระหว่าง กม.1+100 - กม.1+500 และ กม.2+845 - กม.5+380 ทล 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ระหว่าง กม.19+676 - กม.21+245 และ กม.12+892 - กม.14+490 ปริมาณงาน 3,884 อัน 23/04/2567 คค 06055/พ.1/e/14/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 665 รายการ