วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 16/05/2567 634/60/215/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมการติดตั้งต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ตอน 5 ระหว่าง กม.50+340 - กม.51+950 และ กม.58+630 - กม.59+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 80 ต้น 16/05/2567 คค 06055/พ.1/e/28/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
3 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 30/03/2564 634/60/154/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 24/12/2563 634/45/71/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. และโคมไฟฟ้า ขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงตระการพืชผล ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ที่ กม.51+250 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 23/11/2563 634/-/41/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 28/09/2563 634/60/367/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
7 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 22/07/2563 634/60/288/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 10/01/2563 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
9 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึง เดือน ก.ย. 2562 08/10/2562 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 26/09/2562 634/ - /334/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 25/09/2562 634/45/333/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 14/08/2562 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/546 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2562 07/05/2562 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 23/04/2562 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 06/03/2562 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18 รายการ