วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
งานหล่อองค์พระเจ้าใหญ่มิ่งมงคลพุทธเมตตามหาราชาโภคทรัพย์
ลงวันที่ 28/01/2562

'