วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
โรงทานวันหนองป่าพง
ลงวันที่ 18/01/2562

'