วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
บุญกฐิน วัดโนนบก
ลงวันที่ 04/11/2562

'