วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
Bike "อุ่นไอรัก"
ลงวันที่ 12/12/2561

'