วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ขุขันธ์ – แยกนาเจริญ – ช่องสะงำ ระหว่าง กม.10+975 – กม.18+499 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 32,524 SQ.M. 17/05/2567 14,000,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0202 ตอน เมืองน้อย – กันทรารมย์ ตอน 2 ระหว่าง กม.96+562 – กม.109+785 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 34,572.000 17/05/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาคำใหญ่ - เมืองน้อย ระหว่าง กม.18+394 - กม.21+396 ปริมาณงาน 18,234 SQ.M. 17/05/2567 8,640,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0202 ตอน เมืองน้อย – กันทรารมย์ ตอน 1 ระหว่าง กม.89+222 - กม.102+863 (เป็นตอนๆ) 17/05/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ขุขันธ์ – แยกนาเจริญ – ช่องสะงำ ระหว่าง กม.10+975 – กม.18+499 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 32,524 05/04/2567 14,000,400.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 11800 งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน – เมืองน้อย ระหว่าง กม.40+700 – กม.45+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/05/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รหัสงาน 11800 งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2373 ตอน โนนสำนัก - ดอนไม้งาม ระหว่าง กม.3+759 - กม.7+500(เป็นตอนๆ)ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/05/2567 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน จำนวน 13 รายการ 05/04/2567 14,362.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้สิ้นเปลืองโรงงาน จำนวน 13 รายการ 05/04/2567 14,362.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2567) 04/04/2567 7,355.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2567) (งานเงินทุนฯ) 04/04/2567 38,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 220 ตอนควบคุม 0101 ตอน ศรีสะเกษ – วังหิน ตอน 2 ระหว่าง กม.12+865 – กม.14+880 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 41 ต้น) 19/04/2567 2,761,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 01/04/2567 262,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31434 งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือ ระบบตามปริมาณจราจร สายทางความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ปริมาณงาน 3 แห่ง 14/05/2567 6,289,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ปริมาณงาน 5 แห่ง 10/05/2567 5,018,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 2,688 รายการ